Prezentare

Misiunea Colegiului Naţional „Grigore Moisil”

Dezvoltarea unui parteneriat stabil în comunitatea locală, a unui mediu favorabil educaţiei, axat pe valori morale, antreprenoriale, informaţionale, religioase, ecologice, astfel încât fiecare elev să beneficieze de şansa de a fi educat ca un bun cetăţean român şi european, creativ, critic şi autocritic, capabil să se integreze în orice ţară europeană.

 

Viziunea Colegiului National „Grigore Moisil”

Colegiul Naţional “Grigore Moisil” se va menţine ca primă opţiune pentru elevii din zona Oneştiului care doresc să urmeze studii universitare după absolvire. Colegiul va oferi o bază materială modernă, adaptată standardelor de calitate şi un corp de cadre didactice competitiv, capabil să răspundă tuturor provocărilor unui învăţământ modern, european. Dorim să realizăm un învăţămant oneştean de nivel european, acces la educaţie pentru toţi elevii, cadre didactice motivate, colaborare, cooperare, toleranţă şi deschidere.

 

De ce alegi Colegiul Naţional „Grigore Moisil”?

  • Pentru că modelează personalităţi complexe, creative şi libere.
  • Pentru că este un colegiu cu tradiţie în care valorile modernităţii se sprijină pe soclul solid al conştiinţei continuităţii şi apartenenţei, în care se îmbină armonios numele şi respectul libertăţii de gândire, de exprimare şi de acţiune.
  • Pentru că aici elevii învată să înveţe, să-şi dezvolte spiritul critic, să fie autonomi, să-şi însuşească valorile cetăţeniei europene.