Consiliul Școlar al Elevilor

Biroul executiv al Consiliului Școlar al Elevilor în anul școlar 2017-2018

Președinte: Iosif Claudia-Elena (clasa a XI-a F)

Vicepreședinte: Ciocoiu Călina  (clasa a XI-a A)

Secretar: Cîsu Miruna-Ioana  (clasa a XI-a E)

Departamentul de cultură și educație: Dobre Elena Roberta  (clasa a X-a B)

Departamentul de programe școlare și promovare: Bratoveanu Andrada  (clasa a X-a E)

Departamentul de concursuri școlare și extrașcolare: Gaftoi Teodora  (clasa a X-a E)

Alegerea reprezentantului elevilor în Consiliul de administrație

Structura Consiliului Şcolar al Elevilor în ultimii ani

Regulamentul Consiliului Școlar al Elevilor (CSE)

Activități desfășurate de Consiliul Școlar al Elevilor