Anunț concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct

Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești anunță scoaterea la concurs a posturilor de director și de director adjunct. Organizarea concursului se va face în conformitate cu O.M.E.N.C.Ș. nr. 5080/31.VIII.2016 care aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar