Fizică şi Informatică

Profesori

BUZATU CRISTINA-LĂCRĂMIOARA - profesor gr. I (TIC)

CODREANU SIMONA - profesor gr. I (Fizică)

DOMUNTE LEFTER TELI - profesor gr. I (Fizică)

DREGHICI ELENA - profesor gr. I (Fizică)

MELINTE ELENA-CARMEN - profesor gr. I (Informatică şi TIC)

RUSU CRISTINA-DANIELA - profesor gr. I (Informatică şi TIC)

 


CATEDRA FIZICĂ-INFORMATICĂ

2016-2018

Participare la

Școala de vară de științe

TABĂRA NAȚIONALĂ DE FIZICĂ, ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ ”MARIN DACIAN BICA”

2017

Călin Andrei – clasa a XI-a B, Ianoș Raluca – clasa a X-a B, Socaciu Serafim– clasa a X-a B, Dima Vlad– clasa a X-a B, Bârgăoanu Ștefan– clasa a X-a B, Stanciu Andrea – clasa a X-a D

Concurs național online PHI

 Noaptea Cercetătorilor Europeni

 

RIUF Iași, București

Conferința INTERACT

Marș Promenada Inimilor

Săptămâna bobocilor

Rotari plantează

Conferința ”Ce vor tinerii de la viață și ce vrea lumea de la ei”

Seminarul ”The impact of educational partnerships in the context of european cultural diversity – examples of good practice ERASMUS +”

Simpozion Internațional ”Intercultularitatea și interdisciplinaritatea – teme primordiale ale educației”

Proiect educativ cultural – artistic ”LADY & MISTER BOND”

Proiect educativ ”ORA DE PROGRAMARE”

”Olimpiada Deșeurilor”

Concurs județean de fizică ”Fizica explică ce se întâmplă”  - Premiul de excelență Călin Andrei, Roșu Ioana

Comisia de evaluare a olimpiadelor

 

În anul şcolar 2013-2014 din catedra de informatică-fizică au făcut parte profesorii: Codreanu Gabriela-Simona, Domunti Lefter-Teli, Sorta Valentin-Emil, Buzatu Cristina-Lăcrămioara, Ianoş Elena-Carmen, Rusu Cristina-Daniela.

La începutul anului, în cadrul catedrei s-au stabilit criteriile de selectare a manualelor şi s-au ales manuale performante cu un bogat conţinut ştiinţific şi care au fost în conformitate cu programa şcolară. Profesorii catedrei şi-au întocmit planificările în conformitate cu programa şcolară şi cu indicaţiile primite la consfătuiri.

Colectivul de catedră a aprobat testele initiale care au fost date elevilor la începutul semestrului şi a analizat rezultatele obţinute de elevi. Fiecare membru al comisiei a prezentat datele obţinute, scoţând în evidenţă anumite greşeli frecvente ale elevilor şi propunând soluţii de remediere.

Cu ocazia "Târgului de oferte educaţionale" membrii catedrei au ajutat la tehnoredactarea pliantelor, la realizarea prezentării promoţionale a colegiului  şi au participat la susţinerea publică a ofertei educaţionale.

Graficul şedinţelor de catedră a fost respectat ca şi alte activităţi desfăşurându-se în bune condiţii. Profesorii catedrei  au participat la toate şedinţele de cerc pedagogic iar în luna martie  s-a desfăşurat în colegiul nostru activitatea de cerc pedagogic informatică şi TIC la care s-au prezentat lucrările: Interdisciplinaritatea- factor de motivaţie pentru o învăţare de calitate- prof. Cristina Buzatu iar elevii Matei Carola, Toader Cătălina, Dragomir Bogdan, Imbrea Alex au prezentat diverse proiecte şi referate.

La faza judeţeană a Olimpiadei de Informatică, au participat elevii:

 • Tudoreanu Diana-Elena – premiul II (calificat naţională),
 • Lungu Ioan-Adrian – premiul II (calificat naţională),
 • Ciocate Dragoş - menţiune

coordonator prof. Carmen Ianoş

 • Crihana Vlad – menţiune
 • Boacă Lucian – menţiune

coordonator prof. Cristina Rusu.

La faza naţională a Olimpiadei de Informatică au participat 2 elevi (Tudoreanu Diana-Elena şi Lungu Ioan-Adrian)

La faza judeţeană a Olimpiadei  de Informatică Aplicată, au participat elevii:

 • Dogaru Ştefania clasa a IX-a  (coordonator prof. Cristina Buzatu) premiul II,
 • Imbrea Alexandru clasa a X-a (coordonator prof. Cristina Rusu) premiul I,
 • Olteanu Andrei clasa a XII-a (coordonator prof. Carmen Ianoş şi prof. Cristina Buzatu) premiul I .
 • Lungu Ioan-Adrian clasa a IX-a (coordonator prof. Carmen Ianoş)
 • Angheluţă Cătălin clasa a XI-a (coordonator prof. Carmen Ianoş) premiul I

Elevul Angheluţă Cătălin s-a calificat şi a participat la faza naţională a Olimpiadei  de Informatică Aplicată – secţiunea C# unde a obţinut medalie de bronz.

La faza naţională a  Olimpiadei  de Informatică Aplicată – secţiunea TIC elevii participanţi Olteanu Andrei şi Imbrea Alexandru au obţinut medalie de bronz.

La concursul ACADNET - faza naţională - au participat elevii:

 • Imbrea Alexandru – locul I(coordonator prof. Cristina Rusu)
 • Boacă Lucian – locul III(coordonator prof. Cristina Rusu)
 • Botezatu Vlăduţ - locul II(coordonator prof. Carmen Ianoş)

La faza naţională a concursului ACADNET elevul Imbrea Alexandru a obţinut premiul II.

Doamna profesor Carmen Ianoş a însoţit şi îndrumat lotul format din 3 elevi participanţi la concursul PROSOFT@NT desfăşurat la piatra Neamţ.

La sfâşitul anului şcolar un număr de peste 100 elevi au dobândit diplome şi certificate CISCO.

La examenul de Atestat profesional, au participat 41 elevi, ai claselor de profil,  promovabilitatea fiind de 100%.

La examenul de Competenţe digitale au participat168 de elevi, din care 116 au obţinut nivelul experimentat, 39 avansat şi 13 mediu. Un număr de 59 elevi au solicitat echivalarea probei de competenţe digitale deoarece au dobândit certificatul ECDL complet.

La examenul de Bacalaureat au participat la disciplina Informatică din cadrul probei la alegere a profilului şi specializării, un număr de 13 elevi (coordonaţi de prof.Carmen Ianoş). Toţi au promovat proba cu note între 7 şi 9,80, media notelor 8,86.

Profesorii catedrei au îndrumat elevii implicaţi în proiectul “Opening Opportunities” desfăşurat de Biblioteca Municipală Radu Rosetti  şi Microsoft România.

La faza judeţeană a Olimpiadei de Fizică, au participat elevii:

 • Măgureanu Horia (clasa a XI-a) - locul I- calificat la etapa naţională
 • Stanciu Andrei-Alexandru (clasa a X-a) – menţiune

Elevul Măgureanu Horia s-a calificat în lotul naţional lărgit participând la selecţia pentru lotul restrains la Timişoara şi apoi la faza internaţională a olimpiadei desfăşurate în Anglia.

În cadrul colegiului s-a organizat de către domnul professor Sorta Valentin-Emil, un centru de desfăşurare a concursului naţional de fizică “ Phi”, concurs desfăşurat online la care elevii au obţinut premii şi menţiuni: Măgureanu Horia – premiul II, Stanciu Andrei – menţiune, Cervicescu Ana- menţiune.

Domnul profesor Sorta Valentin-Emil a pregătit eleviicare au participat la concursurile naţionale “Vranceanu Procopiu” şi “Evrica”.

 Elevul Grigoriţă Andrei a fost îndrumat şi pregătit de domnul profesor Sorta Valentin pentru Olimpiada de Astronomie şi Astrofizică- faza judeţeanu unde a obţinut premiul al III-lea.

La examenul de Bacalaureat au participat la disciplina Fizică din cadrul probei la alegere a profilului şi specializării, un număr de 26 elevi. Toţi au promovat proba cu note între 5 şi 10 media notelor 6.63.

Pentru o bună pregătire a elevilor a examenului de bacalaureat membrii catedrei au întocmit un grafic pentru pregătire suplimentară. Orele de pregătire s-au desfăşurat cu toate clasele terminale la disciplinele: informatică, fizică şi pentru proba de competenţe digitale.

Membrii catedrei de informatică-fizică că au participat la diverse cursuri de formare organizate de către CCD Bacău, la activităţile desfăşurate la nivel de municipiu şi judeţ, fiind o prezenţă activă, dinamică la cercuri, olimpiade, sesiuni de referate. Membrii catedrei au participat în comisiile locale, judeţene ale olimpiadelor atât ca propunător de subiecte cât şi corector.

În cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” s-au organizat activităţi specifice „Personalităţi ale fizicii care au primit premiul Nobel”, în colaborare cu elevii de la Şcoala Gimnazială “Ghiţă Mocanu” Oneşti sub denumirea „Siguranţa pe Internet”.

În organizarea Şcolii de vară de fizică - ediţia a III-a s-au implicat prof. Simona Codreanu, prof. Carmen Ianoş, prof. Cristina Buzatu, prof. Sorta Valentin-Emil, prof. Domunti Lefter-Teli.

Prezentare

Proiectul ”Ştiinţa - cu şi pentru elevi”, coordonat de profesor Simona Codreanu, îşi propune să pună în valoare capacitatea elevilor clasei a X-a B de a interpreta şi prelucra informaţiile ştiinţifice din programa şcolară la disciplina fizică, în anii şcolari 2010-2014.

Prezentul proiect are ca principal obiectiv valorificarea potenţialului intelectual al liceenilor, cu privire la capacitatea acestora de a interpreta critic informaţiile ştiinţifice, utilizând limbajul de specialitate şi TIC.

Calităţi:

 1. Dorinţa implicării elevilor în procesul educaţional
 2. Nevoia elevilor de comunicare şi colaborare
 3. Introducerea unor metode noi de predare-învăţare
 4. Utilizarea unui nou stil de evaluare

Beneficii

 1. Dobândirea de cunoştinţe noi
 2. Creşterea capacităţii de a dialoga şi a comunica a tinerilor pe teme specifice în limbaj ştiinţific
 3. Dezvoltarea de noi abilităţi de a lucra în echipe
 4. Dezvoltarea inventivităţii elevilor implicaţi în proiect
 5. Desfăşurarea unor planuri comune de diseminare a rezultatelor proiectului
 6. Realizarea unei baze de date reale pentru următoarele etape de studiu aprofundat în fizică