Anunț concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct

Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești anunță scoaterea la concurs a posturilor de director și de director adjunct. Organizarea concursului se va face în conformitate cu O.M.E.N.C.Ș. nr. 5080/31.VIII.2016 care aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

 

 

Anunț licitație atribuire contract de închiriere

Colegiul Naţional „Grigore Moisil” închiriază prin licitaţie publică 2 (două) spaţii în suprafaţă de 7,20 mp fiecare, pentru comercializare produse alimentare preambalate destinate elevilor.

Spaţiile se află în incinta colegiului.

Documentatia de participare la licitatie se ridica de la Serviciul Administrativ.

Ofertele se vor depune cel târziu 25.04.2016

Relaţii suplimentare la sediul colegiului, tel. 0234.321943, în intervalul orar 8.00 – 15.00

Anunt licitație