12.8 C
Onești
mai 21, 2022

În anul școlar 2020-2021 se continuă derularea Programului național de protecție socială „Bani de liceu”, conform legislației în vigoare.

Fiecare beneficiar va primi lunar, pe toată durata cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 lei/lunar.

Beneficiari sunt elevii care se află în întreținerea familiilor al căror VENIT BRUT LUNAR pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie și august 2020)  este de maxim 500 lei.

Calendar de desfășurare program Bani de liceu       Acte necesare program Bani de Liceu