17.8 C
Onești
mai 31, 2023

Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învățământul preuniversitar pot solicita centrelor de emitere a documentelor de transport eliberarea abonamentului, pe baza de adeverință de elev (eliberată de secretariatul colegiului) sau carnet de elev, vizat prin ștampilă pentru anul în curs.

Pentru asigurarea gratuității transportului elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, aceștia depun la secretariat o cerere tip (însoțită de copia cărții de identitate)  prin care solicită eliberarea adeverinței care atestă calitatea de elev și traseul de la localitatea de domiciliu la unitatea de învățământ. În acest caz, elevii au obligația să depună o copie a documentului de călătorie la serviciul contabilitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere.

Având în vedere prevederile HG 435 / 28 mai 2020 privind decontarea cheltuielilor de transport a elevilor care fac naveta din alte localități, vă rugăm ca în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la eliberarea documentului de călătorie să depuneți la serviciul contabilitate o copie a acestuia. Elevii care nu depun la termen copia după abonament riscă să nu mai beneficieze de gratuitate în luna următoare.

Cerere transport  PDF      HG 435din 28 mai 2020 PDF