2.7 C
Onești
aprilie 20, 2024

Proiect educțional

Ora de programare

            În cadrul proiectului ne propunem să desfășurăm activități practice cu elevii colegiului nostru. Aceștia vor fi implicați în evenimentele Hour of Code prin parcurgerea tutorialelor on-line din diferite domenii (jocuri, programare, grafică).

            Participarea la activități va dezvolta abilitățile de rezolvare a problemelor, gândirea logică și creativitatea elevilor, punând astfel bazele succesului în orice carieră profesională.

Proiectul debutează  î​n săptămâna 3-9 D​ecembrie 2018, î​n timpul Computer Science Education Week, și are ca obiectiv ca un număr câ​t mai mare de elevi  să​ parcurgă ​un tutorial de pe site-ul ro.code.org. Colaborarea cu școlile generale partenere din comunitate va continua și în săptămâna dedicată programului „Să știi mai multe, să fii mai bun!”.

Proiectul  își propune să demonstreze  că programarea este simplă, accesibilă şi oricine poate învăţa să programeze chiar dacă pentru început doar la un nivel de bază.

Activitatea își propune să descopere pasiunea copiilor pentru informatică, programare și învăţarea principalelor concepte ale programării.

La activitatea desfășurată în luna decembrie au participat peste 400 de elevi, în urma parcurgerii tutorialelor elevii și-au îmbunătățit cunoștințele, au creat animații și povești interactive. Interacțiunea voluntarilor cu elevii participanți la activitate a dus la dezvoltarea competențelor de comunicare, dezvoltarea capacității de organizare și conștientizare a unor responsabilități.

Proiect educațional

Fii inteligent pe Internet!

Internetul este un loc în care curiozitatea şi creativitatea pot prospera. Cu toate acestea, în demersul nostru educativ, suntem conştienţi că Internetul ascunde şi capcane. Este, prin urmare, important să-i ajutăm pe tineri, pe profesorii şi pe familiile acestora să folosească mijloacele online cu mai mult discernământ.

Proiectul are ca scop promovarea utilizării într-un mod mai sigur și responsabil a tehnologiei on-line și a telefoanelor mobile, mai ales de către copii și adolescenți, precum și conștientizarea și educarea acestora asupra pericolelor navigării nesupravegheate pe Internet.

Activitatea 1: Vrem respect pe Internet!

Activitatea s-a desfășurat în luna noiembrie 2018 și și-a  propussă contribuiască la crearea unei înțelegeri mai clare a experiențelor copiilor legate de folosirea Internetului și care este percepția lor cu privire la atitudinea adulților din viața lor față de acest aspect. Copiii vor cunoaște cel puțin 3 drepturi și obligații care decurg din ele care trebuie respectate inclusiv în mediul online și i vor identifica minim 3 propuneri de măsuri care pot fi luate de adulții responsabili de educația lor pentru a acoperi nevoile lor.

Activitatea a fost centrată pe discuții libere, s-a insistat pe felul în care elevii aplică cele învățate și cum pot transmite ce au învățat și altor copii, tineri sau chiar adulți.

Activitatea 2: Fără agresiune pe Internet! Stop cyberbulling!

În perioada decembrie 2018 – februarie 2019 proiectul a continuat cu o serie de întâlniri la care au participat elevii din clasele a 9-a și a 10-a. Este important să observăm anvergura fenomenului de cyberbullying și să nu continuăm să ignorăm efectele și repercusiunile pe termen lung asupra dezvoltării copiilor. Activitatea s-a  concentrat pe introducerea în temă și vizionarea unui material video realizat în 3 secvențe pentru a putea reflecta asupra celor 3 roluri implicate în situațiile de bullying și cyberbullying (victimă, agresor, martor). De asemenea, elevii au fost invitați să identifice soluții și modalități de intervenție care pot fi aplicate de ei înșiși și de întregul colectiv al instituției de învățământ.

 

Proiect educațional:
SINGUR ACASĂ
detalii despre proiect gasiți la adresa http://proiect-singuracasa.blogspot.ro/

 

Proiect educațional
FĂURIREA ROMÂNIEI MARI

Din punct de vedere istoric, la 1 Decembrie 1918, se definitivează un efort naţional de mare importanţă şi continuitate, care a dus la refacerea unităţii românilor în interiorul graniţelor. A fost cea mai mare realizare istorică a Ţărilor Române de la un obiectiv al Revoluţiei din 1848, care s-a încheiat în Marea Adunare de la Alba Iulia. Această zi şi-a păstrat semnificaţia împlinirii unui ideal naţional, pe care l-au visat şi pentru care au luptat, patru generaţii în toată epoca modernă. Este sărbătoarea unui ideal împlinit, este încheierea unui proces istoric pe care şi-l doreau românii din întreg teritoriul locuit de ei fiind un simbol al unităţii acestora.

Scop, obiective:

– formarea și consolidarea sentimentului patriotic;

  • implicarea elevilor colegiului în sărbătorire Zilei Naționale a României;
  • însușirea și consolidarea cunoștințelor despre împrejurările care au favorizat crearea României Mari;
  • conștientizarea importanței jertfei umane și materiale a românilor pentru înfăptuirea visului de veacuri : UNIREA;
  • căutarea, cercetarea și informarea din diverse surse pentru întocmirea proiectelor;
  • conștientizarea că, prin comportarea lor viitoare, elevii au datoria de a face România respectată în lume;
  • consolidarea deprinderilor de lucru la calculator.

Educația patriotica a tinerei generații este o latură importanta a educației, mai ales în zilele noastre, când valorile morale nu mai au mare importanță în societate. Această activitate se dorește a fi o parte dintr-un proiect de durata care să cuprindă marcarea mai multor sărbători ale romanilor.

Proiect educațional
Educație pentru sănătate și securitate în muncă

Argument

Inițiatorul proiectului „Educație pentru sănătate și securitate în muncă.”, Colegiul Național „Grigore Moisil” din Onești, sprijinit de specialiștii parteneri, va realiza o informare cu privire la factorii care ne influențează sănătatea și securitatea.

Am propus acest proiect, deoarece elevii vor părăsi băncile școlii și vor fi puși  în situația de a se descurca singuri, de a-și procura bunurile de consum, inclusiv alimentele. De aceea am considerat că este absolut necesar ca ei să cunoască criteriile de selectare a unui produs alimentar, de a-și forma atitudini pozitive față de stilul de trai, de a se adapta unui comportament sănătos, privind mișcarea zilnică susținută și să se familiarizeze cu normele de securitate în muncă și în viața de zi cu zi.

Activitățile propuse vor contribui astfel la formarea unei generații tinere de consumatori, capabilă să adopte un stil de viață sănătos.

Proiectul educațional ‚‚Nu te lăsa intimidat! STOP Bullying”
Argument:

Comportamentul bullying în școală este un fenomen existent în multe state ale lumii.

La noi în țară, până în acest moment, există puține studii efectuate în școlile din România care să urmărească țintit fenomenul bullying în rândul elevilor, ceea ce face ca acest tip de comportament să fie mai puțin cunoscut.

‚‚Bullying” este în general privit ca o formă specific a comportamentului agresiv.

Cea mai des utilizată definiție a termenului bullying, în literatura de specialitate, este cea dată de Olweus, considerat un pionier în cercetările referitoare la bullying. Astfel, Olweus (1999) stabilește că ‚‚bullying” este caracterizat după trei criterii: (1) este un comportament agresiv sau o acțiune de a face rău intenționat; (2) este un comportament care se repetă în timp; (3) relațiile interpersonale se caracterizează printr-un dezechilibru de putere. Mai mult, comportamentul bullying poate să se manifeste fără nici o provocare iar acțiunile negative pot fi realizate prin contact fizic, cuvinte, gesturi obscene, excludere intenționată dintr-un grup”.

Studiile fac distincție între comportamentul bullying direct (deschis) și indirect (ascuns, relațional). Comportamentul bullying direct, include toate tipurile de agresivitate verbală și fizică: a lovi, a bate, a jigni, a amenința, a porecli, a insulta. Comportamentul de bullying indirect, include aspecte ale izolării sociale: ignorare, excludere, bârfă. Agresivitate directă este mult mai frecventă la băieți, iar cea indirectă la fete.

De ce considerăm oportună implementarea acestui proiect?

Deoarece implicarea în acte agresive abuziv repetitive (atât ca agresor cât și ca victimă) în adolescența poate avea consecințe negative pe termen scurt și lung (vârsta adultă) în cazul în care nu se iau măsuri de prevenire și combatere a acestor manifestări agresive în școală;

Deoarece comportamentul agresiv se perpetuează de la părinți la copii, astfel riscul de a se ajunge la un cerc vicios în care adultul care a fost agresiv în copilărie va avea copii care tind să devină și ei agresori este crescut în lipsa unor strategii de prevenție și reducere a comportamentului agresiv abuziv repetitiv aplicate la timp (cât mai timpuriu) în școală.

Chestionarul pentru elevi :

https://docs.google.com/forms/d/13TM3QNgT-SYdmxacnr2VXZjH21dIs98_7DzDl0pB0gw/edit?ts=5ad0ddc6

PROIECT EDUCAŢIONAL
Reciclează materiale, nu idei!

Argument

Iniţiatorul proiectului „Reciclează materiale, nu idei”, Colegiul Național „Grigore Moisil” din Onești, sprijinit de specialiştii parteneri va realiza o informare a persoanelor desemnate din unităţile şcolare cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor. Acest proiect, se doreşte a fi un punct de legătură între toţi factorii implicaţi în procesul de producere, colectare şi reciclare, pentru a pune bazele rezolvării problemei deşeurilor din unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar oneștean. Elevii şi profesorii vor afla mai multe informații despre modul în care se colectează şi se reciclează deşeurile urbane, dar şi despre beneficiile pe care colectarea selectivă le are în materie de protecţie a mediului.

În cadrul proiectului „Reciclează materiale, nu idei” se va iniţia o campanie de informare, educare şi conştientizare în şcoli, cu speranţa că, în scurt timp, elevii vor decide să se implice mai mult în curăţenia oraşului lor, pentru a-i da, într-adevăr, o faţă europeană.

Obiectivul general / scopul

Scopul proiectului este promovarea şi implementarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor şi managementul acestora în vederea reducerii cantităţii depozitate necontrolat în incinta şcolilor, sensibilizarea comunităţii şcolare privind colectarea selectivă şi reciclarea deşeurilor, precum şi îmbunătăţirea capacităţii unităţilor de învăţământ de a contribui la protecţia mediului.

PROIECT EDUCAŢIONAL
ȘCOALA DE VARĂ DE ȘTIINȚE

Argument

Educaţia are o importanţă deosebită în dezvoltarea aptitudinilor intelectuale şi practice ale elevilor în formarea de convingeri. Obiectivul major este stimularea copilului în vederea perceperii, cunoaşterii şi stăpânirii mediului apropiat. Natura este foarte frumoasă şi în acelaşi timp foarte misterioasă. Nu putem acţiona împotriva ei, trebuie să o înţelegem şi să lucrăm împreună cu ea.

Laboratorul permite desfăşurarea de experimente reale şi virtuale, suport direct pentru cunoştinţele teoretice, punând accent atât pe perfecţionarea propriilor competenţe practice, dar şi pe modalitatea optimă de transmitere a acestora.

„De ce Şcoală de Vară?” Pentru că elevii vor să descopere lucruri interesante şi fără să fie evaluaţi cu note în catalog, ci doar sub semnul cunoaşterii necondiţionate. Elevii şi-au manifestat dorinţa de a desfăşura astfel de activităţi extracurriculare, în cadrul cărora, relaxaţi, să afle mai multe despre utilizarea calculatorului, cosmos, fenomene şi experimente întâlnite în   viaţa de zi cu zi.

În perioada 2011-2015 am organizat „ŞCOALA DE VARĂ DE FIZICĂ” la care au participat peste 250 de preşcolari şi elevi de la toate şcolile şi liceele din oraş. Tematica fiecărei ediţii a fost aleasă în concordanţă cu evenimentele importante ale anului sau perioadei în care s-a desfăşurat. Au participat invitaţi din domeniul fizicii şi foşti elevi ai colegiului.

Activităţile şi experimentele efectuate au făcut legătura între astronomie, astrofizică,  biologie, chimie, fizică, geografie, informatică şi TIC. De aceea, în 2016 am extins Şcoala de vară prin introducerea unor teme realizate  având la bază interdisciplinaritatea dintre aceste obiecte de studiu. Tinerii ar putea face ei singuri trimiteri interdisciplinare datorită conexiunilor puternice observate în planul realităţii şi frontierelor relative sau arbitrare dintre ştiinţe.

Prin „ŞCOALA DE VARĂ DE ŞTIINŢE” proiectul îşi propune pe termen lung să dezvolte elevilor dorinţa de a participa la activităţi extraşcolare fără a fi constrânşi, abilitatea de a analiza problemele, dezvoltarea unei atitudini active şi pozitive faţă de valorile ştiinţifice, dezvoltarea spiritului de echipă, interacţionarea cu persoane de vârste diferite, explorarea şi experimentarea dirijată a unor fenomene întâlnite sau studiate.

Proiectul educațional „SUNT SINGUR ACASĂ”

Argument

   Instabilitatea socio-economică din România și tranziția au determinat pe mulți dintre părinții români să plece la muncă în străinătate pentru a putea întreține familia. Desigur,  câștigurile obținute sunt importante atât pentru familie cât și pentru economia românească,însă această migrație are și aspecte mai puțin dorite. Acestea ar fi destrămarea familială și „abandonul” copiilor la bunici sau la alte rude, cu consecințe psihologice grave în timp pentru aceștia.

Fenomenul copiilor „orfani” cu părinți este, probabil, unul dintre cele mai neașteptate, pe care le trăiește familia românească. Din păcate, societatea nu este suficient de pregătită să contracareze efectele sale negative, neexistând, până în prezent, nici un sistem formal de susținere emoțională a acestor copii, mult mai expuși afecțiunilor psihice și riscurilor sociale, în comparație cu ceilalți.

Prezentul proiect vine în întâmpinarea problemelor elevilor cu părinți  plecați.

Fenomenul „copiilor singuri acasă” ia amploare,devenind nu doar un eveniment de viață  pasager ci un eveniment psihotraumatizant în viața în viața  familiei și a copilului deopotrivă ale cărui efecte se vor resimți în decursul anilor ce vor urma.

Proiect educațional „Mai fericit este a da decât a lua!”

Argument

            În zorii noului mileniu, voluntariatul reprezintă un element esențial al tuturor societăților. Voluntariatul reprezintă una dintre componentele de vază ale cetățeniei active și democrației, care concretizează valori precum solidaritatea și nediscriminarea și care contribuie prin aceasta la dezvoltarea sentimentului de solidaritate. Acestea sunt benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunități și societate în întregul ei și reprezintă un mod de a aborda nevoile și provocările umane, sociale, de mediu, precum și un mod de a menține o strânsă legătură între generații.

Sub aspect creștin, voluntariatul nu este nimic altceva decât expresia modernă a iubirii față de aproape, acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți. Voluntariatul transformă în acțiune declarația Națiunilor Unite conform căreia Noi, oamenii, avem puterea de a schimba lumea. Practic, voluntariatul înseamnă ajutor necondiționat, astfel încât beneficiarii să ajute, la rândul lor, pe principiul „dă mai departe”.

Întrucât confuzia de valori a societății de astăzi este foarte mare, activitatea voluntarilor noștri se dorește să fie un adaos social și moral creștin, în care se împletesc armonios diversele activități de informare și petrecere a timpului liber, contribuind astfel la dobândirea deprinderilor de viață independentă, la pregătirea pentru întemeierea unor familii bazate pe valori creștine.

Obiectivul general/scopul

            Implicarea elevilor liceului în activități concrete de voluntariat și de sprijin ale persoanelor vulnerabile din punct de vedere social (bătrânii Centrului Rezidențial pentru persoane vârstnice „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Hârja, comuna Oituz, copii proveniți din medii sociale defavorizate sau din familii monoparentale, persoane sărace, cu greutăți deosebite, persoanele cu dezabilități, bătrânii singuri etc.).

PROIECT EDUCAŢIONAL
„Ora de programare”

Argument

Cerinţa secolului al XXI-lea, de a se putea adapta la schimbările permanente, este valabilă nu numai pentru adulţi, dar şi pentru copii. Majoritatea tinerilor de azi, într-o formă sau alta, zilnic sunt în contact cu calculatorul, şi aceste „maşini” sunt folosite din ce în ce mai des ca auxiliare în predare.

Programarea este o competenţă tot mai importantă şi valoroasă pentru o gamă variată de industrii şi profesii de pe piaţa muncii de astăzi. Mai mult decât atât, deprinderea abilităţilor de programare dezvoltă diverse competenţe precum soluţionarea de probleme, gândirea logică şi creativitatea şi stimulează motivaţia elevilor de a învăţa teoria matematică, dat fiind că îi încurajează să-şi aplice cunoştinţele în practică. Programarea dezvoltă gândirea algoritmică, disponibilitatea de rezolvare a problemelor, învăţarea unor strategii de planificare, cum ar fi modularizarea şi proiectarea iterativă. Există numeroase medii de programare dezvoltate special în scopuri educative, instrumentate corespunzător.

Orice elev al secolului 21 ar trebui să aibă posibilitatea de a învăța să programeze. Ajută la dezvoltarea creativității, a capacității de a rezolva mai ușor probleme și pregătește elevii pentru cariera viitoare.

Obiectivul proiectului  este ca î​n intervalul 4-11 D​ecembrie 2017, î​n timpul Computer Science Education Week, câ​t mai mulț​i elevi  să​ parcurgă ​un tutorial de pe site-ul ro.code.org. Proiectul  își propune demonstreze  că programarea este simplă, accesibilă şi oricine poate învăţa să programeze chiar dacă pentru început doar la un nivel de bază.

Activitatea își propune să descopere pasiunea copiilor pentru informatică și programare cât și învăţarea principalelor concepte ale programării.