13.8 C
Onești
mai 22, 2024

Dimensiunea europeană a școlii

Dimensiunea europeană este o dimensiune-cheie a managementului și leadershipului educațional și este inclusă în PDI – Planul de Dezvoltare Instituțională pentru creșterea calității educației și internaționalizarea serviciilor oferite de Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești, prin facilitarea participării elevilor, personalului didactic și didactic auxiliar la cursuri de formare în străinătate, schimburi de experiență și bune practici, ca urmare a creșterii capacității instituționale de atragere a finanțării nerambursabile pentru managementul și implementarea proiectelor europene.

Din 2016 până în prezent, Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești a inițiat, coordonat și implementat în parteneriat cu alte școli și instituții din Uniunea Europeană următoarele proiecte cu finanțare prin programul Erasmus+:

2016-1-IT02-KA201-024417 – Europa: ti vedo e ti vivo
2019-1-RO01-KA101-062586 – Profesori pentru clase inovative! – Activități formative pentru dezvoltarea gândirii creative
2019-1-TR01-KA229-076957_4 – The promotion of entrepreneurial skills among SEN students
2020-1-TR01-KA229-093716_4 – Peace in Class Peace in School
2023-1-RO01-KA122-VET000146565 – START IT with Erasmus+

Pentru mai multe informații despre programul Erasmus+ și proiectele implementate de Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești până în prezent, accesați următoarele bloguri și link-uri social-media.

Bloguri create cu WordPress:
https://www.erasmusplus.ro
https://profesoripentruclaseinovative.wordpress.com
https://peaceinclasspeaceinschool.wordpress.com
https://dimensiuneaeuropeana.school.blog
https://moisilonestierasmus.wordpress.com
https://europativedoetivivo.wordpress.com

Social-media:
https://web.facebook.com/moisilonesti
https://web.facebook.com/Mediationinschool
https://web.facebook.com/teachersforinnovativeclasses

RED – Resurse Educaționale Deschise create de profesorii și elevii moisiliști în cadrul proiectelor Erasmus+:

· Ghidul metodologic Profesori pentru clase inovative! https://www.calameo.com/read/0071206062fa3c5f55f15

· Ghidul metodologic Peace in Class, Peace in School
https://peaceinclasspeaceinschool.my.canva.site/

Harta literară interactivă