5.9 C
Onești
aprilie 20, 2024

Despre activităţile de voluntariat

 Voluntariatul reprezintă una dintre componentele de bază ale cetăţeniei active şi democraţiei, care concretizează valori precum solidaritatea şi nediscriminarea şi care contribuie prin aceasta la dezvoltarea armonioasă a societăţii. Activităţile de voluntariat constituie o experienţă bogată de învăţare, facilitează dezvoltarea de capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea sentimentului de solidaritate. Acestea sunt benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunităţi şi societate în întregul ei şi reprezintă un mod de a aborda nevoile şi provocările umane, sociale, de mediu, precum şi un mod de a menţine o strânsă legătură între generaţii.

Sub aspect creștin, voluntariatul nu este nimic altceva decât expresia modernă a iubirii faţă de aproapele, acumularea unei experienţe profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi și să ajuţi.

Ţinând seama de aceste aspecte, în anul 2013 s-a înfiinţat în cadrul Colegiului Naţional „Grigore Moisil” din Oneşti: Centrul de Tineret și Voluntariat „Sfânta Filofteia”. Voluntarii acestui Centru desfăşoară de două ori pe lună activităţi de voluntariat la Centrul Rezidențial de Îngrijire a Persoanelor Vârstnice „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din localitatea Hârja, comuna Oituz, județul Bacău. Aici, elevii voluntari ajută la curăţenia şi igienizarea spaţiilor din cadrul Centrului, la pregătirea mesei bătrânilor și ajută personalul angajat la bucătărie la spălarea vaselor. De asemenea, o serie de elevi voluntari au muncit pe timpul vacanţei de vară la microferma Centrului Rezidențial.

De amintit este şi latura interumană a acestor activităţi. Astfel, pe lângă activităţile practice, elevii socializează cu bătrânii Centrului. În acest sens, tinerii voluntari şi beneficiarii vârstnici îşi împărtăşesc diverse experienţe de viaţă. Se face o frumoasă legătură între generaţii, iar elevii se îmbogăţesc spiritual, învăţând din experienţele de viaţă împărtășite.

TEMELIA UNEI TREPTE SPIRITUALE LA COLEGIUL „MOISIL” DIN ONEȘTI

Articol publicat în Onești Expres în data de 02/05/2013

O bucurie plina de evlavie și de împărtășire duhovnicească pentru cuprinderea unei legături mai strânse între școală și biserică a pogorât în lumina miezului unei zile de aprilie la Colegiul Național „Grigore Moisil” din Onești. Aici a fost deschis și sfințit Centrul de Tineret și Voluntariat „Sfânta Filofteia”. La acest eveniment, care a atras atenția și locuitorilor Oneștiului, elevii și cadrele didactice au făcut o primire fastuoasă Prea Sfințitului Ioachim Băcăuanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, ce a fost întâmpinat cu flori, vizita sa la Colegiul Național „Grigore Moisil” înscriindu-se ca prima vizita a unui ierarh al bisericii ortodoxe în prestigioasa instituție oneșteană de învățământ. “Pentru noi astăzi este o zi de sărbătoare, este un eveniment cu totul deosebit pentru Colegiul Național „Grigore Moisil”: Deschiderea și sfințirea Centrului de Tineret și Voluntariat „Sfânta Filofteia” la cea mai veche școală din municipiul Onești, în anul 2016 împlinindu-se 150 de ani de la înființarea acestei instituții de învățământ” a declarat prof. Mărioara Brescan, director al Colegiului „Moisil”, care a mai menționat: „Momentul este cu atât mai emoționant pentru mine, pentru domnii profesori și elevii colegiului, cu cât la aceasta festivitate participă Prea Sfințitul Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcop al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, alături de un ales sobor de preoți din oraș și din împrejurimi. Încă de la început aș vrea să mulțumesc în numele nostru și al școlii, pentru onoarea pe care ne-a făcut-o Preasfinția Sa Părintele Ioachim Băcăuanul de a veni în mijlocul nostru spre a împărtăși harul, pacea și bucuria Duhului Sfânt. Țin să precizez că într-un articol intitulat „Hristos, hrana care nu se epuizează niciodată”, pe care l-am citit în „Cronica Romanului” (Buletinul oficial al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului), Preasfinția voastră ne învățați: Credincioșii care gustă din cuvântul lui Dumnezeu, din hrana Sfântă, „Se satură din prezența lui Dumnezeu și se adapă din apa vie care îi ajută să nu mai înseteze niciodată”. Hristos le spune apostolilor: Dați-le voi să mănânce (Matei cap. IV versetul XVI). De ce oare Hristos îi oportunează în acest fel, oare nu știa El că locul este pustiu și nimeni nu are de mâncare? Hristos le spune aceste vorbe pentru că dorește să fixeze și programul social al Bisericii. Acest „dați-le voi să mănânce” este important pentru veacurile creștine, până la sfârșitul lor, dar nu primordial. Biserica trebuie să facă și filantropie, altfel spus, noi ca fii ai bisericii trebuie să facem și filantropie voluntară. Centrul de Tineret și Voluntariat va fi pus sub ocrotirea Sfintei Mucenițe Filofteia, acel copil martir care și-a închinat viața slujirii lui Dumnezeu și slujirii semenilor săi (ființa curată, inocentă, nevinovată), adică un tânăr voluntar „care și-a jertfit viața ajutând pe aproapele său”. Voluntariatul nu este nimic altceva decât expresia modernă a iubirii față de aproapele, acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți.

Practic, voluntariatul înseamnă ajutor necondiționat, astfel încât beneficiarii să ajute, la rândul lor, pe principiul „dă mai departe”. Este foarte bine că s-a luat această inițiativă și ca Arhiepiscopia Romanului și Bacăului s-a implicat direct în înființarea și organizarea acestor centre de tineret și voluntariat, consolidând și mai mult legătura dintre școală și biserică, două instituții care nu se opun, ci sunt complementare. Încercăm să cultivăm elevilor noștri alături de partea intelectuală și domeniul sensibil – aspirația către ADEVĂR, BINE și FRUMOS”. Prof. Marioara Brescan, directorul Colegiului National „Grigore Moisil” a evidențiat că „Biserica și școala sunt două instituții atât de apropiate ca funcție, încât este imposibil să slujești în Biserică și să faci abstracție de școală și invers, să faci parte din instituția școlii și să faci abstracție de biserică. Aceasta, dacă înțelegi și îți însușești rostul lor. Motivul principal pentru care Biserica și școala  sunt în simbioza este faptul că amândouă au în vedere omul: Biserica se ocupă de mântuirea lui, iar școala de instruirea lui. Pe pământ românesc, primele scoli au fost cele din „tinda bisericilor” și din mănăstiri; Biserica a slujit învățătura și limba neamului cu conștiința că misiunea aceasta îi aparține. Nu întâmplător cuvântul dascăl are, după cum se știe, două semnificații: cea de cântăreț bisericesc și cea de învățător”. Un cuvânt emoționant și ziditor a rostit și părintele Ilarion Mâță, ce răspunde de Așezământul social filantropic „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” de la Hârja (com. Oituz), care a subliniat faptul că „prin deschiderea Centrului de Tineret și Voluntariat „Sfânta Filofteia”, liceenii vor avea oportunitatea să facă altceva decât ceea ce presupun viața școlară, de a ajuta prin activități complexe copiii, bătrânii și oamenii aflați în situații speciale. Aici vor fi și activități de descoperire a talentelor iar participarea tinerilor în acțiuni de voluntariat sporește și mai mult trăinicia acestor activități. Acestea vor da rod pentru ca viața tinerilor liceeni își deschide porțile spre a se orienta pentru valorile umane.” Laurențiu Neghină, primarul municipiului Onești a declarat:„Am avut șansa alături de dumneavoastră pentru a fi prezent la deschiderea acestui centru, care este foarte important pentru comunitatea noastră. Sunt plăcut impresionat să știu că biserica se implică în activitatea tinerilor. De la biserică nu avem de învățat decât lucruri bune. Veți avea mereu sprijinul instituției Primăriei municipiului Onești și voi susține activitățile care se vor desfășura aici”.

Cu iubire pentru oameni

Profesorul de religie ortodoxă al Colegiului National „Grigore Moisil”, Cornel Jupenschi a adus un mesaj plin de noblețe la această festivitate, menționând:„Exista în teologie o binecunoscută sintagmă care spune că de căzut în păcat omul cade singur, însa de mântuit se mântuiește numai împreuna cu alții. Aplicând această sintagmă la Centrul de Tineret și Voluntariat „Sfânta Filofteia”, se înțelege că în calitate de coordonator principal al acestuia nu voi putea face nimic de unul singur, ci numai în colaborare cu ceilalți. Așa că oricine poate veni și da o mână de ajutor, dacă dăruiește, învață și face cu inimă bună și bucurie. Mai întâi aștept să vă implicați voi, iubiți elevi. Avem nevoie de energia și voința voastră, avem nevoie de acei adolescenți ce Ȋl iubesc pe Dumnezeu și îi iubesc pe semeni, de acei tineri care încă mai cred că lumea poate fi schimbată. Apoi aștept ca alături de mine să vina în mod benevol profesorii din școală, indiferent de specialitatea pe care o predau, ca și alți oameni de bine din comunitate, așa încât susținerea să nu fie numai afectivă, ci și efectivă. Desigur că în activitățile social-filantropice contează și banii, ca și mulțimea de oameni implicați. Ȋnsă mai mult decât atât contează pasiunea și dragostea celor care vor să dea din timpul, abilitățile și cunoștințele lor în beneficiul altora. Cu mila și binecuvântarea lui Dumnezeu, astăzi se așează la noi în școala  prin Centrul de tineret și voluntariat „Sfânta Filofteia” o minunata sămânță. Ea este luminată și încălzită de harul Sfântului Duh invocat în timpul Sfintei Slujbe. Mai este însă nevoie de apa cea vie a sufletelor și faptelor noastre ca această sămânță bună să încolțească, să crească și să aducă rod îmbelșugat. Reîntorcându-mă la sintagma amintită la început, subliniez că de căzut în suferință oamenii pot cădea și singuri, însa contează ca atunci, în acele momente grele, ei să nu fie singuri, ci alături de alții. și acești alții putem fi noi. Căci fiecare din noi putem fi mâinile lui Dumnezeu, mâini care pe cele cu lipsă le plinesc, iar pe cele neputincioase le mângâie, susține și ajută”. Bucuria de a fi prezentă la inaugurarea și sfințirea Centrului de Tineret și Voluntariat „Sfânta Filofteia” a fost exprimată în calde cuvinte și de prof. Irina Leonte, inspector de specialitate la ISJ Bacău. Ea a declarat:„Tot ceea ce învățăm la biserică și în școală trebuie aplicat în viața noastră. Și ca aceste cuvinte să nu rămână literă moartă amintesc că prin tineri cu sufletul curat se lucrează întru Iisus Hristos. Grija față de oameni trebuie să ne călăuzească. Aș aminti și că de la cuvântul voință provine cuvântul bolnav. Voința lui Dumnezeu este ca oamenii să se implice și sunt sigură că acești tineri vor împlini cuvintele Evangheliei”. Din partea elevilor Colegiului Național „Grigore Moisil” (care au prezentat și un scurt program cu cântece „îngerești” prin frumusețea interpretării), a vorbit Paula Potârniche, care a menționat:„Deși de-a lungul anilor elevii au desfășurat la nivel de clase activități de voluntariat, de acum avem la dispoziție acest centru, pentru a putea sprijini oamenii de lângă noi. Pentru că nimic nu se compara cu zâmbetul de pe fața unui om cu care viața a fost mai dură!” Cu aleasă bucurie în fața celor prezenți, PS Ioachim Băcăuanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a mărturisit: „Îmi exprim bucuria de a fi pentru prima data aici, în mijlocul elevilor și profesorilor de la unul din cele mai importante colegii din județ, fără a le subestima pe celelalte. În chip nevăzut împreună cu noi au intrat și îngerii, cei care vă numără pașii atunci când va îndreptați către un lucru bun… În general tinerii vor să trăiască evenimente cărora le spun ei tari, dar adăugând cuvintele mele la cuvintele voastre, îmi exprim tăria ca să luați ceea ce este mai bun și frumos în aceasta școală, să împliniți ceea ce vă doriți! Tinerii noștri au devenit , într-un cuvânt mai nou, „asfaltagii”, care nu se pregătesc în ceea ce trebuie. Aici profesorii pun în sufletele voastre tot ceea ce este folositor și ca un ordinator ce ordonează, atunci vine harul lui Dumnezeu. Aici găsiți cea mai bună răsplată pentru profesorii pe care-i puteți face bucuroși prin știința voastră, și aici veți învăța și cum să-l ajutați pe celălalt. Drumul tău către Dumnezeu este prin celălalt, în care este și chipul lui Dumnezeu… Trăim într-o lume a îndoielii și chiar dacă peste ani se adaugă negura, fărădelegea, avem nevoie de oameni care văd în celălalt o persoană care are trebuință de sprijinul nostru”. Menționăm că inaugurarea și sfințirea Centrului pentru Tineret și Voluntariat „Sfânta Filofteia” a fost încununată de acordarea unor diplome în semn de aleasă cinstire oaspeților de seamă prezenți la această festivitate.

Ion Moraru