13.8 C
Onești
mai 22, 2024

CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ

PROFESORI TITULARI

BRĂESCU VIRGINIA-SMĂRĂNDIȚA– profesor gr. I

HANGANU LOREDANA– profesor gr. I

NĂDEJDE DELIA-MIHAELA– profesor gr. I

CONCURSUL FRANCOFONIEI

Anul 2015 (ediţia a XVIII-a ), ca şi anii anteriori, a reunit la Oneşti, la concursul francofoniei, ocazionat de infrăţirea oraşului nostru cu Eysines, Franţa,  tineri talentaţi, pasionaţi de limba franceză care, in cadrul organizat de Colegiul National D. Cantemir, au dat curs imaginaţiei si sensibilităţii lor pe care limba franceză le poartă in  cele mai profunde  labirinturi spirituale si emoţionale.Dupa o deliberare responsabilă a juriului din Eysines, castigătoarea marelui premiu al francofoniei-ediţia a XVIII- a fost desemnată Girigan Lidia Narcisa(coordonată de prof. Hanganu Loredana), fostă elevă déjà  a Colegiului National Gr. Moisil, care, studentă fiind actualmente la Universitatea din  Bordeaux –Sciences de la vie et de la Terre, a dus in patria lui Molière ecoul unei pasiuni care schimbă destine, suflete.

Mag_Eysines_ianuarie_2016.jpgSud-Ouest_27_noiembrie_2015.jpgpoza.jpg

 

Admirând, incă din şcoala generală, muzicalitatea aparte creată de particularităţile fonice, nu am crezut ca voi ajunge la un nivel atât de avansat in studiul limbii franceze. Incepand prin exercitii variate si numeroase, am ajuns sa stăpanesc noţiunile de gramatică şi să-mi dezvolt, totodată, capacitatea de concentrare si spiritul de observaţie. Adevarata evoluţie constă, insă, in trecerea de la cunoaşterea izolată a unor cuvinte la integrarea lor in propoziţii, in fraze si, mai apoi, in compuneri, ce pot fi considerate creaţii artistice. In continuare se află inţelegerea si exersarea limbii vorbite, a cărei caracteristici principale este spontaneitatea, ce influenţeaza tonul si gestica comunicării.

Cred că ma aflu intr-un punct in care a mânui vocabularul bine stăpânit, in vederea elaborării unei lucrări, nu mai este un obstacol, ci o provocare. Invăţand la profilul real, credeam până nu de mult ca limbile străine sunt doar unelte ale comunicării, dar odată cu descoperirea inclinaţiei către limba franceză, am realizat ca ele sunt, de fapt, expresia unei culturi.

Este clar ca interesul nu a apărut deodată si de la sine. Am avut norocul de a intâlni un adevărat profesor, care, prin dedicare si pasiune, a reuşit să imi stârneasca curiozitatea si să mă indrume ca un adevărat mentor. Deşi relatia elev-profesor presupune ca echilibrul să fie indreptat către persoana inteleapta, intr-o discutie cu doamna profesoara Loredana Hanganu, simt ca au loc simultan schimburi de informatii, experienţe si sentimente, care favorizeaza si dezvoltarea inteligentei emotionale. Prin pregatire temeinică, supraveghere atentă, sfaturi si sprijin necondiţionat, am ajuns să ating performanţe importante in cadrul olimpiadelor şcolare si sa descopăr numeroase drumuri de viitor, ca o adevarata rampă de lansare in implinirea profesională si personală.

GIRIGAN NARCISA LIDIA, clasa aXIa, Premiul al III lea
olimpiada de limba franceză, etapa judeţeană 2014

Activități

 • Pregatirea elevilor pentru bacalaureat, desfasurata pe parcursul fiecarui an scolar (prof.S. Braescu, prof. L. Hanganu)
 • Desfasurarea activitatilor specifice pentru Zilele liceului si Zilele francofoniei si pregatirea elevilor in acest sens ( Braescu, L. Hanganu)
 • Implicare prin lectii deschise, interasistente sau organizare de activitati specifice disciplinei LIMBA FRANCEZǍ (prof. S. Braescu, prof. L. Hanganu)
 • Membri evaluatori si corectori in comisia de bacalaureat (prof. S. Braescu, prof. L. Hanganu)
 • Pregatirea elevilor pentru olimpiada de limba franceza si organizarea fazei locale (prof. L.Hanganu, S. Braescu)
 • Participare ca membru în comisia de evaluare la olimpiada judeţeană de limba franceză (prof. S. Brăescu, prof. L. Hanganu, prof. D.Nădejde)
 • Pregatirea elevilor pentru sutinerea examenului DELF B2 și DALF C1 (prof. L. Hanganu, S. Braescu)
 • Pregatirea elevilor pentru participarea la concursul de eseuri PRIX DE LA FRANCOPHONIE, Eysines – France; (prof. L.Hanganu, S. Braescu)
 • Desfasurarea inspectiilor conform graficului si delegatiei de profesor metodist ( Braescu, L. Hanganu)
 • Lectie deschisa – Noile tehnologii in ora de limba franceza (cercul de limba franceza) (prof. Hanganu Loredana, prof. S. Braescu)
 • Activitati de colaborare cu parteneri media – radio televiziunea locala: Connect FM, Radio si TV Kit (prof. S. Braescu; prof. Hanganu Loredana)
 • Participare cu lucrari la simpozioane si manifestari stiintifice: Simpozionul international „Valorile moral – spirituale ale educaţiei” organizat de IŞE (Chişinău) în parteneriat cu IŞE (Bucureşti), Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove, 2015, (prof. S. Braescu) si Simpozionul national Relatia educator – invatator- profesor, 2015 (prof. Hanganu Loredana)
 • Incriere cu o propunere de comunicare la Simpozionul International „Le français pour les jeunes, le français par les jeunes”, in cadrul Congrès de Liège – Le français, langue ardente (2016)   de identificare: P_138 pe http://liege2016.fipf.org
 • Implicarea în proiecte comunitare şi activitati de voluntariat; Harja 2014 – 2015; (prof. S. Braescu, prof. L. Hanganu)
 • Colaborare cu profesori si scoli din tara si strainatate (Turcia, Franta, Polonia, Bulgaria, Cehia, Lituania, Letonia, Grecia) prin dezvoltarea de parteneriate si proiecte educationale strategice ERASMUS +eTwinningACESProf21, proiecte de infratire cu scoli din Republica Moldova; (prof. S. Braescu)
 • Dezvoltarea de bloguri pedagogige si educationale; (prof. S. Braescu)

http://mediation-transpositiondidactique.blogspot.rohttp://mediereaintegrativa.blogspot.ro

Premii: Olimpiada judeteana de limba franceza 2014

Girigan Lidia – Narcisa – premiul al III lea, cl. a XIa (prof. coord. Hanganu Loredana)

Nemţanu Ana – premiul al II lea,clasa a IX a (prof. coord. Hanganu Loredana)

Premii:Olimpiada naţională de limba franceză-Tg. Mures 2014

Nemţanu Ana – mentiune, clasa a IX a (prof. coord. Hanganu Loredana)

Premii: Olimpiada judeteana de limba franceza 2015

Girigan Lidia- Narcisa – premiul al II lea, cl. a XII a (prof. coord. Hanganu Loredana)

Oproiu Alice – premiul al II lea, clasa a IX a (prof. coord. Hanganu Loredana)

Nemţanu Ana – premiul al III lea, clasa a X a (prof. coord. Hanganu Loredana)

Premii:Olimpiada naţională de limba franceză-Baia Mare 2015

Girigan Lidia Narcisa – mentiune, clasa a XIIa A (prof. coord. Hanganu Loredana)

Premii : Concursul de eseuri PRIX DE LA FRANCOPHONIE, Eysines – France, 2015

Premiul I – Narcisa – Lidia Girigan, clasa a XIIaA (prof. coord. Hanganu Loredana)

Premiul al III lea – Andreea Mania, clasa a XII a F ( prof. coord. Virginia – Smarandita  Braescu)

Perfecționare

 • Curs MANAGER PROIECT – COR 242101; Structural Euro Fond & Training, Bucuresti, 2015 (prof. S. Braescu) ;
 • Curs Google for Education, Junior Achievements si Google Web Academy, 2015; (prof. S. Braescu)
 • Curs Prof 21 – Dezvoltarea abilitatilor de viata ale tinerilor in contextual dezvoltarii durabile; CJRAE Bihor, FDSC, REPER 21, 2014 (prof. S. Braescu) ;
 • Cursuri de public speaking – Speaker Mastery Bootcamp (AS Training & Coaching Bucuresti), 2014; (prof. S. Braescu)
 • Conferinţa regională Nord-Est organizată în cadrul proiectului Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi ealuarea la nivel european a competenţelor lingvistice, 2014 (prof. D. Nădejde)
 • Curs de formare continuă „Strategii de mediere şcolară”, CCD Bacău, 2013-2014 (prof. D. Nădejde)
 • Curs de formare continua „Enseigner le Français aujourd’hui”, ISJ Bacau, CAVILAM Vichy, ARPF, 2013 ; (prof. S. Braescu,D. Nădejde)
 • Curs Pedagogia diversitatii si dificultatile de invatare, 2013 (prof. Hanganu Loredana, D. Nădejde)
 • Curs de formare continuă „Strategii de consiliere educaţională a părinţilor”, CCD Bacău, 2013 (prof. D. Nădejde)
 • Curs formator, Centrul de Experienţe Pedagogice şi Culturale, Oneşti, 2013 (prof. D. Nădejde)
 • Curs de formare continua Pregatirea cadrelor didactice pe tematici europene, Institutul European din Romania, 2012, Iasi; (prof. S. Braescu)
 • „Leadership si management educational in sistem descentralizat” in cadrul PROMEP – Profesionişti în managementul educaţional preuniversitar, 2012, Bacau; (prof. S. Braescu)
 • Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze si evaluarea la nivel european a competentelor lingvistice, POSDRU, 2012; (prof. S. Braescu, prof. L. Hanganu, prof. D. Nădejde)
 • Calitatea in educatia nonformala – consultare regionala in proiectul NONFORMAL (FDSC in parteneriat cu ISE si MECTS), 2012; (prof. S. Braescu)
 • Curs de formare continuă „Managementul calităţii în educaţie ”, CCD Bacău, 2012 (prof. D. Nădejde)
 • Curs de formare continuă „Enseigner le Français aujourd’hui”, ISJ Bacău, Cavilam Vichy, octombrie 2012 (prof. D. Nădejde)
 • Curs de formare continuă „Ïnstruirea cadrelor didactice care vor participa, în calitate de evaluatori, la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante”, ISJ Bacău şi CCD Bacău, 2012 (prof. D. Nădejde)
 • Curs „Nouvelles technologies en classe de FLE”, Centrul de carte străină Sitka, Bucureşti, 2012
 • Curs „Profesorul – mediator al conflictelor şcolare, iniţiat în cadrul proiectului de parteneriat multilateral Comenius Mediatori ai conflictelor şcolare” coordonat de Colegiul Tehnic Petru Poni, Oneşti, 2012
 • Curs Initiere in tehnologia informatiei, 2012 (prof. Hanganu Loredana; prof. S. Braescu)
 • Cursuri de formare profesională Competente sociale si civice si Specialistul in activitatea de lobby (COR243220 ) –  Asociatia ,,Academia de Advocacy”; proiectul „PARTENER ACTIV SI IMPLICAT – Dezvoltarea competenţelor profesionale specifice dialogului social şi implicării în procesul decizional a liderilor şi personalului din organizaţiile societăţii civile şi ale partenerilor sociali din Romania”; (prof. S. Braescu)
 • Dezbateri legislative pentru liceeni – formare de formatori in proiectul „Comunicarea in viata comunitatii”; ARDOR Moldova, CCD Bacau, MECTS, 2011 (prof. S. Braescu)
 • Curs formatori de facilitatori pentru prevenirea abandonului scolar, Asociatia „Tineri pentru viitor” in cadrul proiectului „Scoala o necesitate, nu doar un drept” – 2011, proiect cofinantat din FSE POSDRU 2007 – 2013; (prof. S. Braescu)
 • Cursuri pentru ocupatia Mentor (COR 235 902); Asociatia pentru Educatie si Formare (ASEF), Bacau; 2011; (prof. S. Braescu)
 • Curs de formare continua in proiectul „Dezvoltarea profesionalǎ a cadrelor didactice prin activitǎţi de mentorat”, MECTS, Educaţia 2000+, 2010 – 2011 (prof. S. Braescu, prof. L. Hanganu)
 • Curs de formare continua in proiectul Formare şi dezvoltare profesională în mediul defavorizat – Categoria II”, CCD Bacǎu, MECTS, 2011 (prof. S. Braescu)
 • Curs de formare continua in proiectul „Intel Teach – Instruirea in societatea cunoasterii”, SIVECO, MECTS, CCD Bacau, 2011(prof. S. Braescu)
 • Master Medierea conflictelor (2005 -2007) si Curs de formare mediatori (în baza Legii medierii nr. 192/2006 şi în conformitate cu standardele profesiei de mediator aprobate de Consiliul de Mediere din România), Scoala de Formare in Mediere Mugur Mitroi; 2010; (prof. S. Braescu)
 • Curs Innover en français, Ambasada Franţei, Bucureşti, 2009 ; (prof. S. Braescu, D. Nădejde))
 • Seminar Internaţional „Intercultural awareness and communication in a new Europe”, CCD Bacău, 2009 (prof. D. Nădejde)
 • Stagiu de formare CCF Iasi – Noile tehnologii in ora de limba franceza; 2008 – 2009; (prof. L. Hanganu)
 • Curs de formare continua DeCeE, CCD Bacau, 2008 – 2009; (prof. S. Braescu, prof. L. Hanganu, prof. D. Nădejde)
 • Evaluation de divers types d’examens, Sofia, Bulgaria, 2008; (prof. S. Braescu)

Certificari

 • Formator, Mentor, Mediator, Competente sociale si civice, Specialist in activitatea de lobby, Public Speaker; Manager Proiect (prof. S. Braescu)
 • Competente sociale si civice (prof. L. Hanganu)
 • Formator (prof. D. Nădejde)

Publicatii

Traducerea din limba franceza a unor carti de psihologie si psihoterapie publicate la editura Trei Bucuresti si la editura Altip Alba Iulia; (prof. Virginia – Smarandita Braescu)

La editura Trei, Bucureşti, Autor: Dr. André Moreau

 

La editura Altip Alba Iulia, Autor: Petru Fagaras

 • Risipit in curcubeu (2010, 2011)
 • Seve de dor (2014)

 

Articole publicate in revista Medierea si in volume colective (prof. Virginia – Smarandita Braescu)

 • Articolul „Optimizarea invatarii si a starii de bine din perspectiva medierii cognitive integrative”, publicat in volumul Simpozionului National Strategii didactice clasice si moderne ale educatiei in mileniul al treilea”, Onesti, 28 aprilie 2011, Editura CCD Bacau
 • Articolele „Strategii de mediere în managementul şi leadershipul educaţional” şi Medierea – o nouǎ provocare pentru teoria şi practica educaţiei, Psihologie aplicata in medierea conflictelor si artele martialeRevista Medierea”, Editura Universitarǎ, Bucureşti, ISSN 1844-9190), 2010, 2011, 2012
 • Articolul „Optimizarea starii de bine prin medierea conflictelor cognitive”, Editura IRPI, ISBN 978-606-92425-1-3; Articol publicat in volumul Conferintei Internationale de Psihoterapie Integrativa organizata la Bucuresti de Institutul Roman de Psihoterapie Integrativa (IRPI), 2011
 • Articol – Poster „Aplicatii ale psihologiei in artele martiale”Conferinta Nationala de Arte Martiale organizata de Facultatea de Educatie Fizica si Sport din Cluj; 2011
 • Articolul „Comunicare şi inteligenţă emoţională” (Vol. colectiv Consilierea şi orientarea ca responsabilitate pentru dezvoltarea personalităţii elevilor, Editura Arves, Craiova, ISBN: 978-606-518-073-4), 2009
 • Innovation, Mediation and Leadership; (vol. colectiv Mediation in action, Conflict Resolution Day 2008, Lisabona, Portugalia, MEDIARCOM/ MinervaCoimbra, ISBN: 978-972-798-263-9)
 • Co-autor la ghidul PRO SCOALA (ISSN: 18562748) si formator în cadrul proiectului SUNT PREZENT IN SCOALA MEA, finanţare prin Programul de Granturi Şcolare ; 2008 – 2009
 • Articolul „Enseigner ou être enseignant. Quel rôle pour la médiation dans la transposition didactique?”, Vol. colectiv Théorie et pratique en français, editura Ecoul sufletului, Râmnicu Vâlcea, ISBN: 973-86681-3-1), 2007

Articole publicate (prof. Delia – Mihaela Nădejde)

 

 • Articolul „Managementul educaţional modern” în lucrarea realizată cu ocazia simpozionului internaţional Confluenţe Cantemirene, Oneşti, 2013, ISBN 978-973-0-15564-8
 • Articolul „Stimularea creativităţii în procesul educaţional” în lucrarea Educaţie şi creativitate realizată în cadrul simpozionului naţional „Inovaţie şi perspectivă în învăţământul preuniversitar, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2013, ISBN 978-606-671-143-2
 • Articolul Intercultural education through European projects”, în lucrarea realizată cu ocazia simpozionului internaţional European education through school partnerships, Oneşti, 2012, ISBN 978-973-0-12743-0
 • Articolul „Didactica – ştiinţă sau artă? ” în lucrarea realizată cu ocazia simpozionului naţional Didactica – de  la ştiinţă la artă, Editura Magic Print, Oneşti, 2012, ISBN 978-606-622-042-2
 • Articolul „Strategii didactice clasice şi moderne” în vol. „Strategii didactice clasice şi modern ale educaţiei în mileniul al treilea”, Editura Casei Corpului Didactic, Bacău, 2011, ISBN 978-606-619-014-5
 • Articolul „The importance of intercultural education” în lucrarea realizată cu ocazia simpozionului internaţional The impact of educational partnerships to European school, Oneşti, 2010, ISBN 978-973-0-08842-7

 

Premii si distinctii:

Profesor Virginia – Smarandita Braescu

 • Premiul Revistei Medierea pentru promovarea medierii in Romania;
 • Placheta „Lucian Blaga” pentru activitatile de mediere culturala; Festivalul International „Lucian Blaga”; „Fundatia Lucian Blaga”
 • Diploma de excelenta pentru promovarea romanismului si valorilor spirituale romanesti in tara si in strainatate, Asociatia Culturala Pro Basarabia si Bucovina.

Profesor Loredana Hanganu

 • Diploma de excelenta – acordata de Primaria Municipiului Onesti si Consiliul Local pentru rezultate obtinute la olimpiade si concursuri – 2014
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [704.17 KB]

2016

2014