8.1 C
Onești
aprilie 18, 2021
NOUTĂȚI & COMUNICATE

COMUNICAT DE PRESĂ Cetățenie culturală europeană- Proiect Erasmus+ la Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești

În perioada 16 – 26 martie 2018Colegiului Național „Grigore Moisil” Onesti a organizat în România, în cadrul proiectului Erasmus+KA2 – Europa: ti vedo e ti vivo, laboratorul de cercetare pentru elevi. La acest schimb de experiență au participat echipe de elevi și cadre didactice din toate țările partenere ale proiectului: Italia, Franța, Spania, Grecia și România.

Activitatea de deschidere a avut loc sâmbătă, 17 martie 2018, în aula Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” din Onești, când a fost lansat și simpozionul internațional cu tema Educația pentru cetățenie culturală europeană.Alături de elevi, părinți și cadre didactice, au participat specialiști de la European University Institute și Opera di Santa Croce din Florența (Alice Perini și Stefania Fuscagni), specialiști de la Arhivele Naţionale Bacău  (Mihaela Chelaru și Vilică Munteanu), precum și reprezentanți ai autorităţii publice, ai instituţiilor de ȋnvăţământ şi cultură și invitaţi din comunitatea locală.

Dimensiunea europeană a Colegiului Național Grigore Moisil Onesti este o dimensiune cheie a managementului și leadershipului educațional. Parteneriatele strategice la nivel european contribuie la creșterea standardelor calitative ale educației formale, informale și non-formale oferite de instituția noastră de învățământ.

Ideea acestui proiect de parteneriat strategic s-a nǎscut din necesitatea de a stimula cadrele didactice şi tinerii din şcolile partenere în proiect să reflecteze asupra valorilor de bază care definesc astăzi Uniunea Europeană: secularismul, dialogul, pacea, libertatea, egalitatea, solidaritatea și democrația.

În acest scop, proiectul urmărește ca profesorii şi elevii să cunoască valorile și etapele construcției Uniunii Europene, fondatorii, obiectivele și principalele sale instituții, adicǎ „memoria recentă.” De asemenea, activitățile de cercetare pentru elevi și cadrele didactice au scopul de a urmări formarea acestor valori în timp, în fiecare din țările partenere în proiect, pentru a cunoaște şi înţelege „memoria profundă“ a Europei.

Aplicantul proiectului este RETE ERASMUS+, o rețea de școli florentine formată din IISS Peano (coordonatorul general al proiectului), I.C. Compagni-Carducci și I.C. Botticelli. Celelalte instituții partenere în proiect sunt: European University Institute, Opera di Santa Croce, Liceo Scientifico Castelnuovo și Liceo Machiavelli din Florența, Italia; Lycée André Malraux din Biarritz, Franța; Colegiul Național „Grigore Moisil” din Onești, România;  Instituto de Educaciόn Secundaria Serpis din Valencia, Spania; Zanneio Protypo Peiramatiko Gymnasio din Pireu, Grecia.

Profesorii care au participat la acest schimb de bune practici și au sprijinit activitățiile desfășurate cu elevii în România sunt: Riccardo Tasseli, Pasquale Domenico de Zarlo, Claudio Marrocchi, Sanda Piani (Italia), Manuelle Hervé (Franța), Pilar Ferrandis (Spania), Sophia Kitsou și Michail Kaskantamis (Grecia), Mărioara Brescan, Virginia-Smărăndița Brăescu, Gabriela Gîrmacea, Mariana Bereczki, Magdalena-Maria Velicu, Mihaela Vasilache, Cristina Buzatu, Carmen Melinte, Maria Stanciu, Mihail Dumache, Gheorghe Sorta, Simona-Monica Codreanu, Cristina Matei, Delia-Mihaela Nădejde (România).

Alte cadre didactice din școală, personalul didactic auxiliar, precum și alți colaboratori din comunitate (Asociația Părinților „Grigore Moisil”, Ionuț Tenie, director al Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti”, prof. Gabriela Comăneci Cortac și Vitalie Cortac, Taraful Casei de Cultură Tg. Ocna, antreprenor Constantin Tudose, elevi, părinți și cadre didactice din Onești, Cașin, Ștefan cel Mare, Tg. Ocna, Sănduleni) ne-au fost alături pentru promovarea identității locale și reușita acestui eveniment la Onești, în România.

În contextul diversității culturale în Europa, cetăţenia culturală europeană reprezintă dimensiunea fundamentală pentru cristalizarea identității europene și întărirea sentimentului de apartenență la Uniunea Europeană. Astfel, toate activitățile proiectului contribuie la o înțelegere profundă de către elevi și cadrele didactice a identității naționale și a valorilor comune care stau la baza construcției Uniunii Europene, a drepturilor omului, precum și a modului cum anume pot coopera mai bine toți actorii care acționează pentru sprijinirea educației pentru cetățenie culturală în Europa.

Beneficiile cetățeniei culturale europene sunt multiple pentru că este deschisă dialogului, contribuie la consolidarea identității individuale și colective, încurajează învățarea limbilor străine și promovează dialogul intercultural, stimulează reflecția asupra abordărilor educaționale și socio-culturale inovatoare, deoarece modul în care vedem educația, cultura și societatea are implicații asupra modului în care ne formăm ca cetățeni și acționăm în comunitate, invită școlile să se deschidă spre sfera publică și politică, contribuind astfel la îmbunătățirea imaginii și vizibilității școlii în  comunitate. Toate aceste aspecte se reflectă în prezent în realitatea digitală, care este din ce în ce mai prezentă în viața copiilor, tinerilor și adulților.

     Director,                                                                        Coordonator de proiect, 

  Prof. Mărioara Brescan                                                 Prof. Virginia–Smărăndiţa Brăescu